Search form

MATEO 22:29

29Jøts ja ojts yɨdeꞌen yꞌadsøyɨdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

―Kajaa mdɨgøydɨ, jaꞌagøjxp ku kaꞌ xnɨja̱ꞌwɨyɨdɨ ja Dios kyajpxy, nɨ ja myøkꞌa̱jtɨn xkanɨja̱ꞌwɨyɨdɨ.