Search form

MATEO 24:3

Ja ejxa̱ꞌa̱n midi yikꞌejxp ku wyɨnaty yiktɨɨdyunwa̱nɨdɨ ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy

3Wɨnets ja ojts ñøjkxtɨ jam kojpkøjxp midi yiktejp Olivos; jøts ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ɨxam wyɨnaty tø yꞌɨxa̱ꞌa̱ky, wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk ja ojts ñɨnijkxyɨyɨ, jøts ja ojts ñɨma̱a̱jyɨdɨ amaaꞌtsk:

―Jaꞌ øø ndsøjkpy jøts øøts xukmadoꞌot wɨndem ɨdøꞌøn ja jadeꞌen yja̱tt. ¿Ti ejxpajt ti ejxa̱ꞌa̱n øø nꞌejxp jøts ku wyɨnaty mmenwa̱ꞌa̱ñ, jøts ku wyɨnaty yja̱ꞌa̱twa̱ꞌa̱ñ ja tɨɨdyuꞌunɨn xøøw?