Search form

MATEO 26:10

10Tyimyadoow ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jaꞌ, jøts ja tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨtøjk:

―¿Tigøjxp ku yø tøꞌøxyøjk jadeꞌen jotkøjxpɨm xnøjmɨdɨ? Pø yøꞌøxɨ døꞌøn øyꞌa̱jtp ku øts yø jadeꞌen tø xuñ.