Search form

MATEO 26:12

12Yøꞌ midiꞌibɨ yø tøꞌøxyøjk tø ttuñ, ku øts nneꞌkx aceite yø tø xpɨkta̱a̱jkɨyɨ midi pa̱ꞌa̱kxuuꞌkp, jaꞌagøjxp yø jadeꞌen tø ttuñ kuts ja nꞌoꞌjkɨn wyɨngonɨ.