Search form

MATEO 26:18

18Jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Nøjkxtɨ jam ka̱jpjotp ma̱ chøønɨ ja ja̱a̱ꞌy, tø xnɨja̱wɨdɨ pønɨ pøn, jaꞌats mnøjmɨdɨp: “Yɨdeꞌen ja wɨndsøn wya̱ꞌa̱ñ: Wɨngomp øts ja nꞌoꞌjkɨn, jøts mets mdøjkjøtpy øts ja pa̱skɨ aꞌux nyikna̱xwa̱ꞌa̱ñ møøt øts ja nbabøjkpɨtøjk.”