Search form

MATEO 26:24

24Janch ja̱jtp øts ɨnet ɨxya̱m jadeꞌen sa̱m ja Dios kyajpxy wya̱ꞌa̱ñ. ¡Yjanch ayøøy ja ja̱a̱ꞌyuꞌnk pøn xꞌukøya̱jkꞌooꞌkp! Neꞌegɨ tyimdyøøbɨk jeexyɨp ku jeexyɨp kyɨdyimgyeꞌexy.