Search form

MATEO 26:28

28øts ɨdøꞌøn yøꞌ ñamyayɨ nnɨꞌjpy midi ya̱m jadɨgojk tna̱nkñamyɨꞌøbyøjkɨp ja ja̱a̱ꞌy møøt Dios, midi ø nyikwɨdsump nyikwɨdajxpy jaꞌagøjxp jøts pojkpɨtumbɨ ja̱a̱ꞌy yikpojkpɨmaaꞌkxtɨt, jøts ja Dios Teety ja wya̱nda̱ꞌa̱ky jadeꞌen tyikꞌadukt.