Search form

MATEO 26:29

29Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ jøts ku øts ya̱ꞌa̱t uvɨ nøø kaꞌ tsojk nꞌukꞌuknɨt, jaanɨm jadɨgojk nꞌuujkɨndɨt jotkujk ku Dios Teety ja kyutujk tyikna̱xkɨda̱ꞌa̱kt midi yja̱a̱ꞌy ja tyanɨtanaapy.