Search form

MATEO 26:3

3Jøts ñɨñayjatyɨ ñamyujkɨdøø ja teetywɨndsøndøjktɨ, ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ, jøts ja israelɨt møja̱a̱ꞌdyøjktɨ, jam ja tøjkwemp ñamyujkɨdøø ma̱ ja Caifás jam kyutujkta̱a̱jk midi ja teetywɨndsøndøjk wyɨndsønꞌa̱jttɨp.