Search form

MATEO 26:31

31Jamts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts ñɨɨꞌmxyɨdɨ:

―Kuwa̱nɨ meets ɨnet xmajtstutkøxt ya̱ꞌa̱tpɨ koots; pø yɨdeꞌenxɨ jap nøkyɨjxpy wya̱ꞌa̱ñ: “Nyikꞌookp øts ja borreegɨ ejxpɨ, wan ja byorreek jadiꞌiñɨ tyøꞌøwyaꞌkxy.”