Search form

MATEO 26:34

34Wɨnets nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja yɨdeꞌen tnɨma̱a̱y:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, jøts ku ya̱m koots ɨnet ku kaꞌap tsa̱pnɨꞌa̱a̱w yꞌaya̱jxjɨꞌɨkñɨm, tɨgøøk ojk mets wyɨnaty tø xkuꞌɨɨñ jøts ku me xkaꞌijxyꞌaty.