Search form

MATEO 26:35

35Jøts ja Pedro tja̱a̱ktyimñɨma̱a̱y ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm:

―Nɨjuunɨ øts jadeꞌen ngaꞌadɨꞌɨch, njadyimyjaꞌøøky me møøt.

Jøts ja yjaduꞌukpɨmɨdɨ, nayɨdeꞌen ja wya̱mɨdɨ.