Search form

MATEO 26:36

Ku ja Jesús tꞌajotꞌa̱jty ja Dios Teety jam Getsemaní

36Jøts ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tmøøtja̱ꞌjty ja pyabøjkpɨtøjk ma̱ ja et jam txøøwɨ Getsemaní, jamts ja tnɨma̱a̱y:

―Ya̱ awejxtɨ, wan øts ja Dios Teety tꞌatsꞌajotꞌaty.