Search form

MATEO 26:38

38Xjats ja tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨ midi ja yꞌukwa̱a̱w nɨdɨgøøk:

―Janch køjxp øts njoojt jadiꞌiñɨ, oꞌjkɨnꞌampy ø tø njotmaadyøkɨ. Awejxtɨts ya̱, kidim mmaꞌooꞌknɨdɨ, møøtwijyꞌejtɨk øts.