Search form

MATEO 26:45

45Wɨnetnɨmts ojts ñijkxy ma̱ ja pyabøjkpɨtøjk jam wyɨnaty, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Tøts ɨnet, ma̱a̱nɨdɨ pooꞌkxnɨdɨ, wan jadeꞌen tjaty. Tø døꞌøn tyimbya̱a̱ty jøts ku ø nyikøya̱kt jøts ø nyiktagɨdøkɨt ja pojkpɨtumbɨ ja̱a̱ꞌdyɨ.