Search form

MATEO 26:47

Ku ja Jesús yikma̱jch

47Nay ɨxamnɨm ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ ku yja̱ꞌjty ja Judas, pøn ja yꞌukpabøjkpɨꞌajtpy jøts ja møøt tyikaꞌpxy nɨmakmajtsk ja pyabøjkpɨtøjk, jaꞌats ɨdøꞌøn jam tmøøtmeen ja mayja̱a̱ꞌy tum tsujx møøt jøts tum kipkya̱pɨdɨ. Ja teetywɨndsøndøjk, ja israelɨt møja̱a̱ꞌdyøjk, jaꞌ døꞌøn ja kajxɨdɨp.