Search form

MATEO 26:48

48Jøts ja Judas, pøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm tkøya̱jkp, yɨdeꞌen ja wyɨnaty ja tɨyꞌa̱jtɨn tø tyaky, yɨdeꞌen ja wyɨnaty tø wya̱ꞌa̱ñ:

―Pønɨ pøn øts ɨnet ndsuꞌkxpy, jaꞌ ɨdøꞌøn ja wyɨnaty; jøts jaꞌ ɨdøꞌøn mma̱tstɨp.