Search form

MATEO 26:56

56Jaꞌagøjxp ya̱ꞌa̱t jadeꞌen yjaty jøts kaꞌpxy pyɨdsøꞌømt sa̱ jaty ja Dios kyugajpxy wya̱ndøø, ku ja tnɨga̱jpxɨdɨ ja Dios kyajxpy.

Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús pyabøjkpɨtøjk ojts kyaakøxtɨ jøts ja nadyuꞌuk yꞌukyikmajtstutna̱a̱.