Search form

MATEO 26:59

59Jøts ja teetywɨndsøndøjktɨ, jøts ja møja̱a̱ꞌdyøjktɨ, jøts nɨdukɨꞌɨyɨ ja kutujk adsɨnaabyɨdɨ, jaꞌ ja yjadyimyꞌɨxaadyɨp ti ja yjadyimyꞌuktanɨꞌøønɨdɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, øy ja yjagajadeꞌenɨ jøts ja ttaguwa̱nɨwya̱ꞌa̱ndɨ ja oꞌjkɨn.