Search form

MATEO 26:60

60Jaꞌats kyapa̱ttɨp sudso tyɨɨdyøkɨt, may ja ja̱a̱ꞌy yjamendøø, jøts ja tjadyimñɨꞌøøꞌnda̱a̱gɨdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm. Xjats yja̱ꞌtɨnɨm namajtsk ja nɨꞌøøꞌnda̱a̱jkɨbɨdɨ midi ñadyijyɨ tsaachꞌaꞌejxna̱xtɨp,