Search form

MATEO 26:62

62Wɨnets ja teetywɨndsøndøjk myøjwɨndsøn wya̱ꞌkukɨyɨɨꞌñ, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yikꞌamɨdøøy:

―¿Nɨwɨneꞌenɨn yø xkaꞌadsowɨmbetwa̱ꞌa̱ñ? ¿Ti døꞌøn yøꞌ ɨxa jadeꞌen myiktanɨꞌøønɨ?