Search form

MATEO 26:65

65Wɨnets ja teetywɨndsøndøjk myøjwɨndsøn ttakøꞌjtsɨyɨɨꞌñ ja wyet, jøts ja wya̱a̱ñ:

―Tø ya̱ꞌa̱t ja̱a̱ꞌy tmɨga̱jpxɨgøy ja Dios; ¿ti ejxpɨ ti nɨja̱ꞌwɨbɨ ja̱a̱ktsojkɨyɨp? Tøxɨ xmadojɨdɨ ja yꞌayuujk jøts ku kyaꞌøgyajpxy;