Search form

MATEO 26:7

7jøts tøꞌøxyøjk ja jam ñɨmejnɨ pøn tꞌukoon tukmøj abøjkꞌɨɨꞌñuꞌnk ja aceite midi pa̱ꞌa̱kxuuꞌkp, ujtskonɨ ja tmɨmiiñ jøts jaꞌabɨ midi ɨdøꞌøn janch tsowɨ. Xjats ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam wyɨnaty tø twɨnguꞌɨxa̱a̱gɨ ja mesɨ, wɨnets ja tøꞌøxyøjk tpɨkta̱a̱jky ja aceite midi pa̱ꞌa̱kxuuꞌkp jam nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús kyuba̱jkøjxp.