Search form

MATEO 26:73

73Xjats ku jawaanɨ yꞌijty, jøts ja Pedro ja ja̱a̱ꞌy ñɨmejnøø pøn jaty jam wyɨnatyɨ, jøts ja ojts ñɨɨꞌmxyɨyɨ:

―Janch nayɨdeꞌendam mets, nayɨ Jesús tam me mjanchmɨguꞌukꞌajtpy, køꞌømts yø mꞌa̱a̱w mꞌayuujk myiknɨgaxɨꞌɨgyɨ.