Search form

MATEO 26:75

75Xjats ja Pedro ja tja̱ꞌmyejchnɨm ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja wyɨnaty tø ñɨɨꞌmxyɨyɨ: “Ya̱m ja tsa̱pnɨꞌa̱a̱w kyaꞌaya̱ꞌa̱xñɨm, tø mets wyɨnaty tɨgøøk ojk mwa̱nɨ jøts ku me xkaꞌijxyꞌaty.” Jøts ja Pedro jam pyɨdsɨɨmy, jøts ja nugo yꞌukꞌa̱mya̱a̱xnɨ yꞌuktsaachya̱a̱xnɨ.