Search form

MATEO 27:11

Ku ja Jesús twɨnguwa̱ꞌjkɨyɨɨꞌñ ja Pilato

11Jøts ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ja̱a̱ꞌy yiknøjkxɨyɨ jam øyikutujkpɨ wyɨngujkp, jøts ja yɨdeꞌen tyɨɨbyøjkɨyɨ:

―¿Mets ɨdøꞌøn israelɨt ja̱a̱ꞌy mjanchnɨwɨndsønꞌajtpy?

Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yɨdeꞌen tnɨma̱a̱y:

―Janch jadeꞌen ɨdøꞌøn jaꞌ, sa̱m ɨxa tø mwa̱ꞌa̱ñɨn.