Search form

MATEO 27:25

25Xjats ja ja̱a̱ꞌy nɨdukɨꞌɨyɨ yꞌadsoodøø:

―¡Nɨdukɨꞌɨyɨ øøts yø xpa̱a̱tꞌaty ja yꞌoꞌjkɨn, nayɨdeꞌen ja møj ja mutsk, uꞌnk una̱ꞌjk, pøn yø kapa̱a̱dɨp!