Search form

MATEO 27:49

49Yɨdeꞌents abiky wya̱mɨdøø:

―Majtstuꞌut; wan tꞌukꞌijxyɨm pønɨ janch nɨmejnɨp ɨnet ja Elías jøts ja oꞌjkɨn kyadukpa̱a̱dɨt.