Search form

MATEO 27:57

Ku ja Jesús ja ñɨneꞌkx yikpɨkta̱a̱jky jap ooꞌkpɨ tsa̱a̱ jutjøtpy

57Xjats ku ja et yjooꞌxnɨ jøts kyoodsɨwya̱nɨ, wɨnets myiiñ tuꞌuk kumeeñ ja̱a̱ꞌy pøn txøøwꞌa̱jtp José, jam ja kyuga̱jpɨ Arimatea, jøts nayɨ tø døꞌøn ja wyɨnaty tpabøjkɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yjaꞌ.