Search form

MATEO 27:63

63jøts ja tꞌatsnɨmaadyɨ:

―Wɨndsøn, jaꞌ øøts ya̱m tø nja̱ꞌmyech ku yɨdeꞌen wya̱a̱ñ ja wɨnda̱a̱yꞌa̱jtpɨ ja̱a̱ꞌy, ku ja wyɨnaty ja̱a̱k ja yjujkꞌaty, ku ja tijy kyɨdɨgøøk xøøw yjujkpyøkt jadɨgojk, jadeꞌen pyɨdsøꞌømt jadɨgojk jap ooꞌkpɨ jutjøtpy.