Search form

MATEO 28:10

10jøts ja yɨdeꞌen ñɨma̱a̱jyɨdɨ:

―Kidi mdsøꞌøgɨdɨ. Nøjkx øts ja nmɨguꞌuktøjk xꞌatstukmadojɨdɨ pøn jaty ø nbabøjkpɨꞌa̱jtɨp jøts ñøjkxtɨt jam Galilea, jam øts ja xpa̱a̱ttɨt xꞌejxtɨt.