Search form

MATEO 28:16

Ku ja Jesús ttaguwa̱ꞌa̱nɨyɨɨꞌñ ja tunk ja pyabøjkpɨtøjk

16Jøts jadeꞌen ñøjkxtøø ja ñɨmaktuꞌukpɨ ja̱a̱ꞌdyɨ jam Galilea, ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm pyabøjkpɨtøjk. Ja̱ꞌttøø ja jam kojpkøjxp midi ja wyɨnaty tø tyukmadøyɨdɨ.