Search form

MATEO 28:20

20jøts yikꞌɨxpøktɨ jøts tpaduꞌundɨt tukɨꞌɨyɨ ti jaty mee tø ndanɨꞌaneꞌemy. Jøts nɨmadowdɨ jøts ku meets ejtp nmøøtꞌity øy juunɨ xøøw, kunɨm ø nmeꞌent jadɨgojk. Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja yꞌejxɨ.