Search form

MATEO 28:9

9Ɨxam ja wyɨnaty jadeꞌen ña̱xtɨ ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱ꞌkaxɨꞌjky jøts ja ojts kya̱jpxpøøꞌkxyɨdɨ. Wɨnets ja wɨngon twɨngunøjkxɨdøø jøts ja twɨnguxanaayꞌøyɨdɨ, nagyuma̱jtsɨdɨ jaꞌ tyekyøjxp,