Search form

MATEO 3:13

Ku ja Jesús ñøbejty

13Xjats ɨdøꞌøn ja Jesús yja̱ꞌjty jam ma̱ ja Jordánk nøø, jam ja chøøñ Galileɨt etjotp jøts ɨdøꞌøn ja jam yja̱ꞌjty ma̱ ja Juan wyɨnaty, jaꞌ ja ñɨnijkxpy jøts ja yiknøbatɨt.