Search form

MATEO 3:15

15Yɨdeꞌen ja Jesús yꞌadsøøy:

―Wan ɨdøꞌøn tꞌukjaty; jadeꞌen neꞌegɨ ndyimdyøøꞌjɨnt jøts ku jaꞌayɨ nbaduꞌunɨnt sa̱ Dios Teety tyɨyꞌa̱jtɨn wya̱ꞌa̱ñ.

Kyupøjk ɨdøꞌøn ja Juan ja jadeꞌen.