Search form

MATEO 3:2

2yɨdeꞌen ja jam wya̱ꞌa̱ñ:

―Ja̱wɨdɨ mbøky, yiktɨga̱jtstɨ mdsɨna̱a̱ꞌyɨndɨ, ja wyɨngøñ ja Dios kyutujk midi ja tyanɨtanaapy ja yja̱a̱ꞌy.