Search form

MATEO 3:4

4Kameeyɨ pøjk ɨdøꞌøn ja Juan jam wyɨnaty wyetꞌajtpy, jøts jɨyujkꞌa̱k tendsumꞌaty, ja muꞌ døꞌøn ja jam chuꞌchpy jøts jɨyujk pa̱ꞌa̱k ja tjɨɨꞌkxy midi jam muum ujtsjotp, jaꞌats ɨdøꞌøn ja jam ñɨdsɨnaapy.