Search form

MATEO 3:5

5Jøts ɨdøꞌøn ja jam øy pøn ja̱a̱ꞌy ñɨmiñɨyɨ jøts ja tmadowdɨ sa̱ wya̱ꞌa̱ñ, mendɨp jaꞌ pøn tsooꞌndɨp jam møj ka̱jpkøjxp Jerusalén, nayɨdeꞌen wɨneꞌenɨn jam pøngapøn chøønɨdɨ jam Judeɨt etjotp, midi tmɨwɨngonꞌa̱jtp ja nøø midi txøøwɨp Jordán;