Search form

MATEO 4:13

13Jøts nɨkaꞌap ja tya̱a̱ꞌnɨyɨɨꞌñ jam Nazaret, neꞌegɨ ja ojts ñijkxy tsɨnaabyɨ ma̱ ja ka̱jp jam mejyꞌa̱m midi Zabulón etjotp jøts Neftali etjotp, jam ɨdøꞌøn ja ojts ñijkxy Capernaumɨt ka̱jpkøjxp.