Search form

MATEO 4:16

16Jadeꞌen meets xꞌejxpa̱a̱ttɨt midi Dios Teety ñajtskajxɨp sa̱m ja ja̱jɨn pøn wɨmbeets kugoots tyimyꞌejtnɨdɨp,

nɨsudso mgawɨnma̱a̱ꞌnbya̱a̱ttɨ pønɨ sa̱dam ɨdøꞌøn ja Dios mdsøkyɨdɨ,

tøts ja tyikuja̱jta̱a̱gɨ tyikudøøꞌkxa̱a̱gɨ pøn ja pyøky tmɨꞌookwa̱nɨdɨp jadiꞌiñɨ,

jøts tø ja Dios mduuꞌmøꞌøyɨdɨ sudso mnɨtsoꞌokꞌa̱ttɨt.