Search form

MATEO 5:18

18Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ, pønɨ wɨneꞌen iiy tya̱a̱ꞌnɨ yø na̱a̱jx yø tsa̱jp, nɨwɨneꞌenɨnts ja kutujk kyagudɨgøꞌøty kunɨm ja tukɨꞌɨyɨ kaꞌpxy jadeꞌen tyimyja̱tt pønɨ ti jaty ɨdøꞌøn tunɨpnɨm.