Search form

MATEO 5:21

Ku ja Jesús tnɨgajpxy sa̱ kyaꞌøyɨ ja akɨ jøts ja jotma̱ꞌjtɨn

21’Tøxɨ xnɨmadowdɨ ku ja nꞌa̱pteetyꞌamøj yiknɨmaadyøø: “Kidi myikja̱a̱ꞌyꞌøøky, pønɨ pøn yikja̱a̱ꞌyꞌooꞌkp yiktɨɨdyuꞌump jaꞌ.”