Search form

MATEO 5:27

Ku ja Jesús tnɨgajpxy pøn tøꞌøxy ya̱a̱ꞌy nabyøjkxɨdɨp

27’Tø meets ɨnet ja xnɨmadøy ku jekyɨp yɨdeꞌen yjawa̱ꞌa̱ndɨ: “Kidi mmɨguꞌuk ñɨya̱a̱ꞌy ñɨdøꞌøxy xpøjkxɨyɨ.”