Search form

MATEO 5:28

28Yɨdeꞌents øts nwa̱ꞌa̱ñ, pøn jaꞌayɨ tꞌejxkɨp ja tøꞌøxyøjk øy ja nugo yꞌa̱m yjotp yjawɨnmay, pøktyumpts ɨdøꞌøn ja jadeꞌen.