Search form

MATEO 5:30

30Uk nayɨdeꞌents mgøꞌ myikpøktyunwa̱ꞌa̱ñɨ, neꞌegɨts xkajtspoott jøts køtuk mda̱ꞌa̱nt; neꞌegɨ øyꞌa̱jtp jadeꞌen ku jaꞌayɨ wyɨndɨgøꞌøty midi myikpøktyunwa̱jnɨp, jøts kidi amuum mwɨndɨgøøgyixy, jøts kidi amuum mnijkxy jap ayoda̱a̱jkjotpy.