Search form

MATEO 5:32

32Yɨdeꞌents ø nwa̱ꞌa̱ñ, ku pøn ya̱a̱ꞌdyøjk ñɨdøꞌøxy tmɨnawyaꞌkxyɨ aꞌøyꞌampy, ku kaꞌap ja wyɨnaty ja wenk ya̱a̱ꞌdyøjk tmøøtꞌaty, møj tundɨgøꞌøyɨn ja tyumpy, jøts ja tøꞌøxy pyøktyuñ ku ja wenk ya̱a̱ꞌdyøjk ja møøt yꞌamajtskɨmyɨ. Nayɨ pøky ja ya̱a̱ꞌy nayɨdeꞌen taja̱ꞌjtɨp pønɨ myøøtꞌamajtskɨp ja tøꞌøxyøjk jaꞌ midi tø wyɨnaty yikmajtstuꞌuty.