Search form

MATEO 5:34-35

34-35Øtsts wa̱mp jøts pønɨ ti ja mmɨguꞌuk mdamɨnɨꞌadsoꞌowɨp, kaꞌap ja Dios nugo xyiktestigɨꞌa̱tt. Nɨ xkaka̱jpxpa̱a̱ttɨt ja tsa̱jp jøts ja na̱a̱jx, jabɨ Diosxɨ ja nayɨdeꞌen yjaꞌajtpy; nɨ ja Jerusalén ka̱jp xkaka̱jpxpa̱a̱ttɨt, jabɨ nay ja Dios møj yikutujkpɨxɨ kya̱jp jaꞌ. 36Uk køꞌømba̱a̱t mguba̱jk xꞌawa̱nɨdɨ ku ja kyayikmɨbiky midi mjadukjanchja̱wɨwya̱ndɨp o pøn, kidits jadeꞌen nugo mwa̱ꞌa̱ndɨ, kidi køꞌømɨpxɨ meets mwa̱a̱y mguba̱jk xyikꞌøyɨ, pø nay Dios ja jadeꞌen køꞌøm mmøøjyɨdɨp.