Search form

MATEO 5:36

36Uk køꞌømba̱a̱t mguba̱jk xꞌawa̱nɨdɨ ku ja kyayikmɨbiky midi mjadukjanchja̱wɨwya̱ndɨp o pøn, kidits jadeꞌen nugo mwa̱ꞌa̱ndɨ, kidi køꞌømɨpxɨ meets mwa̱a̱y mguba̱jk xyikꞌøyɨ, pø nay Dios ja jadeꞌen køꞌøm mmøøjyɨdɨp.