Search form

MATEO 5:37

37Kaꞌap nugo ti xka̱jpxjɨmbettɨt xka̱jpxꞌadøjtɨt pønɨ kaꞌadam ja kaꞌpxy xnɨja̱wɨdɨ, jadeꞌents ɨdøꞌøn ja mɨkuꞌ ja tyunkjøøjp tyikyøꞌøy ku xka̱jpxyondɨ.